Voorwaarden fotowedstrijd Brouwers Hout

Voorwaarden fotowedstrijd Brouwers Hout

Inzendingen die niet volledig zijn, doen niet mee aan de wedstrijd. Door deelname aan de fotowedstrijd accepteert de deelnemer de voorwaarden. Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. Een gewonnen prijs is niet inwisselbaar in contant geld of iets anders, en is niet overdraagbaar aan derden. Over de uitslag van deze fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Intellectueel eigendomsrechten
De deelnemer verklaart dat hij de intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht
en eventuele portretrechten) van de ingezonden foto bezit. Hij of zij vrijwaart Brouwers Hout voor aanspraken van derden op deze rechten. Als de Brouwers Hout twijfelt aan de rechtmatigheid van de ingezonden foto, kan zij de deelnemer diskwalificeren. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die zijn of zullen ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de fotowedstrijd, berusten bij Brouwers Hout. Voor zover deze rechten niet al bij Brouwers Hout berusten, draagt de deelnemer deze rechten over aan Brouwers Hout door deelname aan de fotowedstrijd. Brouwers Hout aanvaardt deze overdracht.
Wanneer voor de overdracht een nadere akte vereist is, dan machtigt de deelnemer Brouwers Hout nu al op dit moment onherroepelijk om deze akte op te maken en namens de deelnemer te ondertekenen. De deelnemer doet hierbij jegens Brouwers Hout tevens
afstand van alle persoonlijkheidsrechten die eventueel aan hemhaar toekomen, waaronder eventuele portretrechten, voor zover de toepasselijke regelgeving zulke afstand toelaat.

Het voorgaande betekent in ieder geval dat Brouwers Hout de inzendingen in de ruimste zin van het woord mag exploiteren en gebruiken, o.a. voor promotionele doeleinden. De deelnemer ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van de inzending door Brouwers Hout. Alle deelnemers geven door deelname aan de fotowedstrijd hierbij tevens toestemming dat Brouwers Hout hun naam en hun gegevens gebruikt in het kader van de fotowedstrijd. Tevens verlenen alle deelnemers toestemming voor een eenmalige mailing. Brouwers Hout handelt in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Heeft u een vraag?
Bekijk dan onze meest gestelde vragen!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×