Boarddeuren

In deze kennisbank staan diverse vragen en antwoorden over onze producten en diensten.

Neem contact op

Een slotgatboring is een sparring voor een slotkast. De afmetingen van een slotgat kan per slot verschillen.

Het sealen van de V-groeven van een freeslijn kan inderdaad een verstandige keuze zijn, vooral als je wilt zorgen voor een langere levensduur en een esthetisch aantrekkelijk resultaat van de deur. Door de groeven te sealen met een coating wordt voorkomen dat er later verf in de kopse kant van de groef kan trekken. Dit minimaliseert niet alleen de kans op ongewenste verfinfiltratie, maar biedt ook een beschermende laag die de duurzaamheid van het materiaal bevordert.

Het sealen van de V-groeven kan dus helpen om de deur te beschermen tegen vocht en andere mogelijke schade, waardoor de levensduur van de deur wordt verlengd. Bovendien draagt het bij aan een mooier en strakker eindresultaat, omdat het voorkomt dat verf op een ongewenste manier in de groeven trekt. Als je dus wilt investeren in een duurzame en esthetisch aantrekkelijke afwerking van de freeslijn deur, kan het sealen van de V-groeven een goede optie zijn.

De afmetingen van een voorplaat kan per slot verschillen.

Standaard hebben boarddeuren een slotkastboring en voorplaatfrezing die geschikt zijn voor het monteren van een slot uit de Nemef 1200 serie. Deze standaardafmetingen zijn ontworpen om compatibiliteit te bieden met deze specifieke serie sloten. Het is mogelijk om het deel van de slotgatboring en voorplaatfrezing dat het slot bedekt te dichten. Bij maatwerk boarddeuren is deze optie beschikbaar. Als je meer informatie wilt over maatwerk boarddeuren, kun je doorklikken naar de pagina voor maatwerk boarddeuren.

Bij de maatwerk boarddeur is dit een optie, klik hier om naar de maatwerk boarddeur te gaan.

Boarddeuren kunnen op maat gemaakt worden, bij de maatwerk boarddeur kun je standaard maten op maat laten maken. Als de deurmaat er niet bij staat waar je boarddeur binnen valt is de prijs op aanvraag, klik hier om naar de maatwerk boarddeur te gaan.

Ja, het complete programma board binnendeuren is standaard voorzien van het FSC Mixed Source Certificaat. Dit betekent dat de boarddeuren vervaardigd zijn uit hout afkomstig van FSC-gecertificeerde bossen of van gerecyclede materialen, wat bijdraagt aan duurzaam bosbeheer. Als je specifiek om een FSC-certificaat vraagt, is dit mogelijk op aanvraag beschikbaar.

Nee, de deuren zijn niet voorzien van kruk-, sleutel- of cilindergat-boring. Deze bewerking behoort niet tot de mogelijkheden bij de standaard boarddeuren.

Het aanbrengen van glasopeningen in boarddeuren kan fabrieksmatig worden uitgevoerd. Vraag bij de afdeling verkoop naar de mogelijkheden.

Kleine beschadigingen kunnen worden gerepareerd met een daartoe geschikt vulmiddel. De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het vulmiddel hiervoor opvolgen. Bewerkte oppervlakken moeten direct van een afdoende basisbeschermingsysteem worden voorzien.

Van essentieel belang voor de levensduur van de deur zijn enerzijds de omstandigheden waarin deze in de praktijk verkeert en anderzijds de afwerking en het onderhoud. Men dient jaarlijks de afwerklaag van de deur te controleren en deze in de goede staat te houden. Het vochtpercentage in de deur(en) dient ten allen tijde beneden de 11% te blijven. Binnendeuren verlaten de fabriek met een vochtpercentage van 9% plus of min 2%. De juiste relatieve luchtvochtigheid van de ruimte waarin de deuren hangen is van groot belang. Een houten deur reageert hierop. Is de luchtvochtigheid te hoog dan zet de deur uit en mogelijkerwijs gaat deze vervolgens klemmen en/of vervormen. Bij een te lage luchtvochtigheid is het mogelijk dat er door indroging scheurtjes in de deur ontstaan. Het hout waaruit de deuren zijn gemaakt is gedroogd tot een vochtgehalte dat afgestemd is op een voor woonruimtes gebruikelijke gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van 55% tot 65%. Is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere periode lager (risico in winter) of hoger (risico in zomer) dan kunnen genoemde problemen zich voordoen

Stompe binnendeuren dienen op tenminste drie ophangpunten gemonteerd te worden, waarbij alle schroefgaten voorgeboord moeten zijn. Gebruik een boor met dezelfde diameter als de schroeven. In opdekdeuren zitten standaard 2 paumelleboringen bij een deurhoogte van 2015 mm en 2115 mm. Bij een deurhoogte van 2315 mm worden standaard 3 paumellegaten geboord. Voor binnendeuren is het toepassen van 1 sluitpunt voldoende. Tevens dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat de deur tegen de negge slaat of anderszins overmatig wordt belast. Eventueel toe te passen tochtafdichting mag niet te sterk tegen de deur knellen. Het is vereist om deuren zo laat mogelijk in de bouwfase af te hangen.

Na infrezingen voor hang- en sluitwerk en beslag, inclusief patent-, kruk-, en cilindergaten, moeten de bewerkte oppervlakken direct van een afdoende basisbeschermingsysteem worden voorzien.

Bij het inmeten van deuren dient rekening te worden gehouden met de draainaden. Aanbevolen draainaden: hangzijde: 2 mm, sluitzijde: 2-4 mm, onderzijde: 2-10 mm en bovenzijde: 2 mm. Bij deuren ten behoeve van een vochtige ruimte in verband met benodigde ventilatie minimaal 20 mm draainaad aan de onderzijde toepassen. In het geval van een brandwerende- en geluidwerende deur kunnen specifieke draainaden voorgeschreven zijn. Bewerkte oppervlakken moeten direct van een afdoende basisbeschermingsysteem worden voorzien. In de regel is een brandwerende boarddeur niet geschikt om op het werk, met uitzondering van passchaven, op maat te maken. Afhankelijk van het type deur kan na overleg van deze stelregel worden afgeweken. Brandwerende materialen mogen niet verwijderd of beschadigd worden. In de regel is een geluidwerende boarddeur niet geschikt om op het werk, met uitzondering van passchaven, op maat te maken. Afhankelijk van het type deur kan na overleg van deze stelregel worden afgeweken.

Boarddeuren mogen alleen opgeslagen of geplaatst worden in een droog gebouw. Een gebouw wordt droog geacht wanneer de hygrothermische omstandigheden die er heersen en die zeven opeenvolgende dagen worden waargenomen, binnen de volgende grenzen blijven: Temperatuur van de lucht: 15 tot 25° C en vochtigheid van de lucht: 40% tot 70% RV. Controleer de deur op afwijkingen voordat deze wordt geplaatst. Een geplaatste deur is een geaccepteerde deur.

Bij transport van de deur(en) dienen alle noodzakelijke maatregelen genomen te worden om fysieke schade en vochtschade te voorkomen. Alle bij ontvangst niet-zichtbare schade dient voor aanvang van het eigen transport te zijn gemeld of uiterlijk één werkweek na de levering door Brouwers Hout. Voor de visuele beoordeling van gebreken, verwijzen wij naar de SKH-publicatie d.d. 08-04-2010, ‘Visuele beoordeling van een deurblad’. Eventuele productiefouten mogen ook op een later tijdstip worden gemeld, echter geniet het de voorkeur om dit te doen voor het eigen transport.

De deur(en) en eventueel bijgeleverde materialen dienen in een droge en goed geventileerde ruimte opgeslagen te worden, beschermd tegen beschadigingen, optrekkend grondvocht en weersinvloeden. Het vochtpercentage in de deur(en) moet beneden de 11% blijven. Bij binnendeuren geldt een vochtpercentage van 9% plus of min 2%. Deuren dienen zodanig te worden opgeslagen zodat deze voldoende en gelijkmatig ondersteund worden, dit om vervorming te voorkomen.

Bij ontvangst van de deur(en) en eventueel bijgeleverde materialen dienen het aantal, de aard en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Wanneer bij aflevering beschadigingen (ook vochtschade) of tekorten worden geconstateerd, dient de ontvanger op de verzendlijst van de vervoerder een aantekening te maken met vermelding van de bevindingen. Hoek- en randschade, voor deze beoordeling in aanwezigheid van de chauffeur folie en hoekrandbescherming verwijderen, op de verzendlijst van de vervoerder aantekenen. Schade in het pakket (niet zichtbaar bij ontvangst) dient binnen één werkweek na de levering aan Brouwers Hout schriftelijk gemeld te worden, mailadres: info@brouwershout.nl Voor de visuele beoordeling van gebreken verwijzen wij naar de SKH-publicatie d.d. 08-04-2010, ‘Visuele beoordeling van een deurblad’.

De boarddeuren die een behandeling of extra behandeling krijgen worden behandeld met een water gedragen coatingsysteem. Van de grondcoating is op aanvraag een KOMO-certificaten beschikbaar. Voor- en aflakken behoord niet tot onze mogelijkheden. Alle onze water gedragen grondcoatings en beitsen zijn met de meeste beitsen, alkydhars- en water gedragen verven over schilderbaar (bij twijfel altijd vooraf testen). Deze behandeling of extra behandeling worden handmatig gespoten hierdoor kunnen er altijd oneven heden ontstaan en/of zichtbaar worden en/of voorkomen. Ook kunnen er delen zijn die plaatselijk niet en/of niet goed zijn behandeld. Een evt. vernoemde kleurnummer en/of kleur van de grondlak bij het product kan in werkelijkheid iets afwijken. De producten kunnen voor of na de behandeling met de grondcoating door intern- en/of extern transport en/of bewerkingen kleine beschadigen oplopen, zoals kleine deukjes, scheurtjes, uitgebroken kanten, afgebroken splinters enz. Deze schade is nagenoeg altijd gemakkelijk te herstellen met een reparatie midden. Boven genoemde fouten kunnen echter nimmer een reden zijn tot afkeur van de producten.

Pen-, potlood-, en viltstiftstrepen verwijderen met een gum. Overige vervuilingen reinigen met een zacht reinigingsmiddel. Hierna de deur afnemen met een vochtige doek en vervolgens na wrijven met een schone droge doek. Gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen en oplosmiddelen (terpentine of wasbenzine) kan de toplaag aantasten. Indien dit door een sterke vervuiling toch noodzakelijk is het contact met de toplaag zo kort mogelijk houden. Hierna de deur afnemen met een vochtige doek en vervolgens nawrijven met een schone droge doek. Let op: het gebruik van schuurmiddelen wordt afgeraden. Raadpleeg bij gebruik van schoonmaakmiddelen altijd de voorschriften van de desbetreffende fabrikant. Bij vochtig reinigen van de vloer onder de deur, de vloer direct droog maken om het absorberen van water door de deur te vermijden. Vochtige ruimtes, zoals badkamers, met binnendeuren moeten voldoende geventileerd worden.

De door u ontvangen deuren zijn voorzien van een hoogwaardige grondverf. Het is belangrijk het geschaafde randhout te behandelen met een grondverf. Dit moet gebeuren voordat men met de verdere behandeling van de deur verder gaat. Het toegepaste verfsysteem, heeft een zeer goede hechting waardoor deze deur uiterst gemakkelijk overschilderbaar is. Om een goede hechting te verkrijgen dient u het randhout van de deuren als volgt te behandelen:

 • Het geheel ontvetten.
 • Schuren met fijn schuurpapier (korrel P240).
 • Gronden met primer (1e laag).
 • Tussen de lagen licht schuren.
 • Gronden met primer (2e laag).

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de hechting onder vochtige omstandigheden slecht is. Ons advies is om de deuren niet te behandelen als de relatieve vochtigheid hoger is als 80%, of als de temperatuur onder de 8 of boven de 30 C. bedraagt. Let op! Op deuren die worden afgelakt met een hoogglanslak kunnen zich oneffenheden aftekenen.

Voor binnendeuren heeft u logischerwijs minder bescherming nodig. Wanneer u binnendeuren bij ons besteld, dan zijn de boarddeuren al schilderklaar. Toch is het belangrijk om ze nog even af te nemen met een vochtige doek voordat u overgaat tot schilderen. Voor binnendeuren kunt u het beste lakverf in hoog—en of zijdeglans gebruiken. De reden hiervoor is dat deze verfsoort goed dekt. Bovendien is de lak kras- en slijtvast. Hierdoor blijft de deur er nog een lange tijd als nieuw uitzien. Klaar om een flink aantal jaar te genieten van uw deur? Verf dan uw deuren! Voor een mooi en strak eindresultaat volgt u de volgende stappen:

 • Werk in de juiste omgeving.
  Zorg dat u in een lichte omgeving werkt van rond de 20 graden. Om niet om het deurbeslag heen te hoeven werken, haalt u het deurbeslag eraf. Haal ook de deur uit de sponning zodat u snel en secuur kan werken.
 • Maak de deur schoon.
  Voor een verfklus is het altijd verstandig om het te verven oppervlak schoon en vetvrij te maken. Dit doet u met wat ammonia en een licht vochtige doek. Op een schonen deur hecht verf beter.
 • Schuur de deur.
  Verf hecht goed op een schone deur, maar nog beter wanneer u deze deur lichtjes opschuurt. Gebruik voor onze binnendeuren fijn schuurpapier om de grondverf niet te beschadigen.
 • Verf de deur.
  Bezuinig niet op verf en kwasten. U wilt immers niet vier lagen hoeven schilderen en u wilt al helemaal geen haren van de verfkwast ontdekken in de nieuwe lak. Gebruik een kwast voor de kleine delen en een lakroller voor de grotere delen. Watergedragen lak heeft meestal nog een laag nodig. Breng deze aan na voldoende droogtijd van de eerste. Zorg wél dat u de tussenlagen opschuurt met een fijn schuurpapier.

Bij een deur bestaan er twee draairichtingen: een linksdraaiende deur en een rechtsdraaiende deur. Dit hangt af van waar de scharnieren hangen. Door de deur naar je toe te trekken, is duidelijk te zien aan welke kant de scharnieren zitten. Het is dus niet ingewikkeld om te achterhalen wat de draairichting is, maar wel heel belangrijk:

Linksdraaiende deur: scharnieren zitten links
Rechtsdraaiende deur: scharnieren zitten rechts

Het belangrijkste verschil tussen een stompe deur en een opdekdeur ligt in de manier waarop ze worden afgehangen en hoe ze in het kozijn passen:

 1. Afhangen:
  • Een stompe deur wordt afgehangen met platte scharnieren.
  • Een opdekdeur wordt afgehangen met paumelle scharnieren.
 2. Draairichting:
  • Een stompe deur kan zowel links- als rechtsdraaiend worden afgehangen.
  • Een opdekdeur kan alleen rechts of linksdraaiend worden afgehangen.
 3. Opdekrand:
  • Een stompe deur heeft geen opdekrand en is aan beide zijdes glad.
  • Een opdekdeur heeft een opdekrand.
 4. Plaatsing in het kozijn:
  • Een stompe deur valt in het kozijn.
  • Een opdekdeur valt op het kozijn, waarbij de opdekrand op het kozijn rust.
 5. Opmeten:
  • Stompe deuren worden anders opgemeten dan opdekdeuren. Bij stompe deuren wordt de volledige lengte en breedte gemeten, terwijl bij opdekdeuren de lengte met opdekrand en de breedte zonder opdekrand worden gemeten.

Over het algemeen worden stompe deuren vaker gebruikt, maar opdekdeuren kunnen handig zijn in bepaalde situaties, zoals bij renovaties waarbij het kozijn niet aangepast kan worden. Opdekdeuren zijn meestal op aanvraag leverbaar omdat ze minder gebruikelijk zijn dan stompe deuren.

Een boarddeur met een honingraat vulling heeft een stevige kern. Deze kern is gemaakt van stevig karton of van hardboard. Het karton is aan beide kanten bekleed met HDF (High-Density Fibreboard) of een ander type vezelplaat. De bouw wordt een honingraat genoemd, omdat de binnenkant een honingraat motief (celroostervulling) heeft.

De grootste voordelen van een honingraat binnendeur zijn:

Goedkoop: deuren met een honingraat kern zijn over het algemeen niet duur in aanschaf. Vergeleken met andere opbouwen, is de honingraat goedkoop.
Licht: deuren met een honingraat zijn een stuk lichter dan deuren met een andere opbouw. Dit komt door de honingraat kern, die erg lichtgewichtig is.
Het grootste nadeel van een honingraat binnendeur is:

Minder isolatie: deuren met een honingraat kern zijn minder isolerend. Dit geldt zowel voor akoestisch isolerend en voor thermisch isolerend.

Een boarddeur met een tubespaan vulling is kenmerkend door de stevige kern. Deze kern is gemaakt van een spaanderplaat en bevat luchtkanalen. Hierdoor hebben deze deuren een betere isolatiewaarde. De tubespaan wordt tevens ook gezien als de deur met de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Het grootste voordeel van een tubespaan binnendeur is:

Isolatiewaarde: een tubespaan binnendeur heeft een hoge isolatiewaarde. Vergeleken met een honingraat binnendeur is deze stukken beter.
Prijs/kwaliteitsverhouding: de prijs/kwaliteitsverhouding van een tubespaan is in verhouding met de andere bouw van binnendeuren, de beste. Als u de beste kwaliteit voor de beste prijs wilt, kunnen wij u alleen maar aanraden om voor een tubespaan binnendeur te gaan.
Het grootste nadeel van een tubespaan binnendeur is:

Dure aankoop: in aanschaf is de deur relatief gezien duur. Als u vergelijkt met de honingraat binnendeur, zult u zien dat deze in aanschaf een stuk goedkoper is.

De kern van een volspaan binnendeur bestaat volledig uit een spaanderplaat. Deze deur wordt in het algemeen gezien als de deur met de betere kwaliteit. De volspaan binnendeur staat bekend om het feit dat deze goed bestand is tegen een eventuele brand of schade. Brandwerende binnendeuren hebben steeds een volspaan kern.

Het grootste voordeel van een volspaan binnendeur is:

Brandwerend en schade werend: een volspaan binnendeur is uitermate geschikt tegen branden en schade. Bent u bang voor brand of schade, is dit een geschikte deur.
Het grootste nadeel van een volspaan binnendeur is:

Snellere slijtage deuren: een volspaan binnendeur is redelijk zwaar. Dit is in principe niet erg en sommige mensen vinden dit zelfs fijn. Echter zullen de scharnieren van een deur hierdoor sneller slijtage vertonen. Hier kunt u rekening mee houden door bijvoorbeeld sterkere scharnieren aan te schaffen. Snelle slijtage van de scharnieren zal hierdoor minder zichtbaar zijn.

Het gewicht van een volspaan boarddeur is ca. 18.2kg per m², een honingraat boarddeur ca. 6.08kg per m² en een tube spaan boarddeur ca. 13.6kg per m².

Een boarddeur met freeslijnen of V-groeven kun je bestellen via “freeslijn boarddeur“. Je kunt uit diverse aantallen freeslijnen of V-groeven kiezen, ook kunt je kiezen of deze aan 1 zijde of aan 2 zijdes moeten zitten. Ook is het mogelijk om andere modellen of een eigen ontwerp te laten frezen,  zo zou je bijvoorbeeld: 1, 2 of 3 vierkanten boven elkaar of 2 rechthoeken langs elkaar kunnen zetten. Kies dan bij “Selecteer model” de optie “vrije vorm”, het model wordt na het bestellen beoordeelt wat de moeilijkheidsgraad is van het model. Sommige modellen kunnen een meerprijs geven, dit wordt altijd vooraf overlegd.  Als je bij het bestellen de optie “sealen” kiest, worden de freeslijnen of V-groeven behandeld met een speciaal ontwikkelde sealer voor het afdichten van het kops hout. Deze sealer zorgt ervoor dat als de deur behandeld wordt met een grondverf en aflakverf, dat de verf niet in de kopse kant trekt. De freeslijnen of V-groeven zijn doorgaans ca. 2mm diep. Er kunnen afwijkingen voorkomen en/of zitten in de verdelingen, vakken, rechtheid van lijnen en/of groeven en/of  vakken, diepte van freeslijnen enz. Ook in de oppervlakte behandelingen van de sealer, bestaande grondlaag en/of extra lagen grondcoating kunnen oneffenheden voorkomen. Bovenvermelde afwijkingen en/of oneffenheden kunnen nimmer een reden zijn tot afkeur van de deuren. Door deze bewerkingen wordt de boarddeur met freeslijnen of V-groeven minder stabiel als een deur zonder freeslijnen of V-groeven. Op een bewerkte boarddeur zit op geen garantie en kan nimmer terug geleverd worden.

Het is soms even zoeken naar standaard deurmaten. Wat zijn de afmetingen van deuren? In Nederland gelden voor binnendeuren de volgende standaardafmetingen. Handig om bij de hand te hebben als u een nieuwe deur gaat uitzoeken of monteren.

Er zijn verschillende breedte-, hoogte- en diktematen. Naast standaardmaten kunnen wij ook deuren voor u op maat maken.

Klik hier voor onze maatwerk boarddeuren.

Standaard breedte maat deuren

Hoe breed is een deur? Algemeen is het zo dat 830 en 880 millimeter gangbaar zijn bij renovatie van woningen. 930 millimeter komt meer voor bij nieuwbouw projecten. Dit komt vaak door de eisen die in het Bouwbesluit staan vermeld.

De standaard (meest voorkomende) breedtes in deuren zijn:

 • 53 centimeter
 • 58 centimeter
 • 63 centimeter
 • 68 centimeter
 • 73 centimeter
 • 78 centimeter
 • 83 centimeter
 • 88 centimeter
 • 93 centimeter

Standaard hoogte maat deuren

Hoe hoog is een deur? 2015 en 2115 millimeter zijn veelvoorkomend bij renovatie van woningen. 2315 zijn maten die voorkomen in nieuwbouw. Deze komen uit het Bouwbesluit.

Deze hoogtematen komen veel voor bij deuren:

 • 201.5 centimeter
 • 211.5 centimeter
 • 231.5 centimeter

Dikte van de deur

De dikte van de deur verschilt tussen 38 en 40 millimeter voor binnendeuren. Bij buitendeuren zijn de maten anders, daar beginnen de deurenmaten bij 38mm, anderen veelvoorkomende maten zijn 54 of 67 millimeter.

 

Nee, de vermelde deurmaten zijn niet altijd exact op maat. De maten die bij deuren worden vermeld, zijn meestal nominale maten, wat betekent dat ze de algemene afmetingen van de deur aangeven, maar er kunnen kleine variaties zijn. Deze variaties kunnen ontstaan tijdens de productie, transport of installatie. Daarom is het cruciaal om altijd de werkelijke afmetingen van de deur te controleren voordat je deze installeert, vooral als een nauwkeurige pasvorm essentieel is. Meet de deur zelf of vraag om specifieke afmetingen bij de fabrikant om ervoor te zorgen dat deze correct in je deuropening past.

Nee, deuren zijn niet altijd automatisch haaks. Hoewel fabrikanten proberen om deuren zo nauwkeurig mogelijk te maken, kunnen kleine afwijkingen optreden, waardoor de deur mogelijk niet perfect haaks is. Het is dus belangrijk om de haaksheid van een deur te controleren voordat je deze installeert, vooral als het cruciaal is voor de esthetiek of het functioneren van de deur. Je kunt hiervoor een waterpas of een hoekmeter gebruiken om te verifiëren of de deur recht en haaks in het kozijn zit. Als de deur niet haaks is, kunnen aanpassingen nodig zijn om deze correct te installeren.

Deuren dienen zo laat mogelijk in de bouwfase te worden afgehangen. Dit voorkomt fouten in de maatvoering en beschadigingen aan de deuren tijdens de bouw.

Een van de belangrijkste redenen waarom de zij-, onder- en bovenkant van een stompe boarddeur meestal niet vooraf worden gegrond, is omdat deze zijden vaak moeten worden aangepast en bijgesneden om de deur perfect in het binnenkozijn te laten passen. Dit aanpassen kan worden gedaan met gereedschappen zoals een schaafmachine, handcirkelzaag of een CNC freesmachine. Ook de omkanten van maatwerk deuren zijn niet behandeld!

Hier is waarom deze aanpassingen vaak nodig zijn:

 1. Pasvorm: Deurkozijnen zijn zelden perfect recht en kunnen kleine variaties vertonen. Om ervoor te zorgen dat de deur soepel en netjes in het kozijn past, moeten de zij-, onder- en bovenkant van de deur mogelijk worden bijgesneden om de juiste pasvorm te bereiken.
 2. Luchtdichtheid: Een goede afdichting tussen de deur en het kozijn is belangrijk om tocht en energieverlies te voorkomen. Het kan nodig zijn om de deur aan te passen, zodat deze goed aansluit op het kozijn.
 3. Niveau en recht: Het is belangrijk dat de deur waterpas staat en niet scheef hangt. Dit kan vereisen dat er aanpassingen worden gedaan aan de onderkant van de deur, vooral als de vloer niet helemaal gelijk is.
 4. Esthetiek: Soms worden deuren bijgesneden om ervoor te zorgen dat ze esthetisch aansluiten bij het kozijn en de omringende ruimte.

Omdat deze aanpassingen vaak leiden tot het verwijderen van een klein gedeelte van het oppervlak van de deur, is het gebruikelijk om deze zijden pas te schilderen of af te werken nadat de aanpassingen zijn voltooid. Hierdoor wordt voorkomen dat er ongeverfde of onafgewerkte delen zichtbaar blijven na het aanpassen van de deur aan het kozijn.

Een boarddeur blijft over het algemeen recht als deze correct is geïnstalleerd en goed onderhouden wordt. Echter, er zijn diverse factoren die de rechtlijnigheid ervan kunnen beïnvloeden. Blootstelling aan vocht, extreme temperaturen, onjuiste montage, ongelijke druk, en andere externe invloeden kunnen leiden tot kromtrekken van de deur. Het is van essentieel belang om de deur nauwkeurig te plaatsen, de juiste vochtigheidsgraad te handhaven en regelmatig te controleren op tekenen van kromming. Het is echter belangrijk op te merken dat er geen garantie is dat de deur altijd recht blijft, zelfs met de beste zorg. In dergelijke gevallen kunnen corrigerende maatregelen nodig zijn, maar volledig herstel is niet altijd gegarandeerd.

Heeft u een vraag?
Bekijk dan onze meest gestelde vragen!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×