Informatie over onze leveringen, offertes & opdrachten.

Dit is de toelichting, informatie, verwerkingsvoorschriften en voorwaardes die van toepassing zijn op al onze leveringen, offertes & opdrachten.

Afhaaltijden:

Om uw bestelling af te halen, is het noodzakelijk om een afspraak te maken. Bij onze afhaalbalie heeft u tevens de gelegenheid om verschillende monsters van onze houtproducten te bekijken. Onze afhaaltijden zijn als volgt:

  • Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur tot 16.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur is er een lunchpauze).
  • Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten.

Dit is van toepassing op alle leveringen, offertes & opdrachten.

Levertijd is nader overeen te komen
Betaling ivm. maatwerk bij opdracht 50%, restant voor levering per bank, pin of contant, tenzij anders overeengekomen.
Levering afhalen bij onze fabriek of magazijn, bezorging op aanvraag, tenzij anders vermeld.
Vermelde aantallen en lengtes in deze offerte geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
Wanneer er lopende meters staan vermeld, worden deze na opdracht altijd afgerond worden in de beste passende helé handels lengtes, de totaalprijs kan hierdoor veranderen.
De offerte’s zijn 5 dagen geldig tot na bovenstaande datum, tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn gebaseerd op een afname van de gehele offerte in èèn partij. Deelleveringen, naleveringen en aanpassingen aan de afmetingen, aantallen en of lengtes kunnen een meerprijs geven.
Alles onder voorbehoud van druk- en typefouten.
Als u akkoord gaat met onze offertes, overeenkomsten en/of opdrachtbevestigingen verklaard u ook dat u onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en toelichtingen heeft ontvangen, heeft gelezen en dat u er akkoord meegaat.
Heeft u verder nog vragen, mail deze naar info@brouwershout.nl.

Maatwerk producten

Maatwerk producten die speciaal voor je gemaakt zijn kunnen kleine oneffenheden vertonen. Kleine oneffenheden houden in,  lichte machineslag en kleine oneffenheden in het profiel door kleine beschadigingen in de zaag, beitel,  profielmessen enz. die kunnen ontstaan in het productieproces. Deze kleine oneffenheden zijn doorgaans makkelijk bij te werken, tegen een meerprijs kunnen wij dit eventueel ook verzorgen. De vermelde lengte van de producten zijn ± en zijn niet op maat gekort, tenzij dit in de offerte staat vermeld. Je moet de geleverde producten altijd voor het verwerken controleren, de door je verwerkte producten kunnen nooit retour geleverd worden! De opdrachtgever moet altijd bij het bestellen van de lijsten/delen rekening houden met uitval, er kunnen gebreken voorkomen en je zult altijd zaagafval hebben bij het paszagen van de producten. Wij adviseren je hier een percentage van ca. 5 tot 15% voor aan te houden. Het is moeilijk om vooraf het precieze aantal in te geschatte. Je kunt beter een aantal meters overhouden dan later geconfronteerd worden met hoge kosten ivm. instelkosten van machines, transkosten etc. wat nodig is om een paar meter bij te maken. Producten die behandeld worden met een grondcoating of beits worden niet standaard geschuurd en nagekeken op kleine oneffenheden, tegen een meerprijs is dit mogelijk.

Meerprijs instelkosten

Als de aantal meters bij opdracht veel afwijkt van de aantal meters in de offerte kan dit een meer- of minder prijs geven. Dit in verband met instelkosten van de machines per opdracht.
Actuele voorraad
De lengtematen die in onze offerte(`s) van maatwerk staan vermeldt, zijn gebaseerd op onze actuele voorraad. Wanneer deze niet meer beschikbaar zijn, worden deze, in overleg, naar de best passende lengtematen gewijzigd. Het aantal meters worden dan verrekend.

Bevestiging van opdracht

Een opdracht kan per mail, post of fax geplaatst worden. Op werkdagen ontvangt u hierop binnen ca. 24 uur een bevestiging. Een mondelinge opdracht is pas definitief wanneer de bevestiging door Brouwers Hout is verstuurd en is bevestigd door de opdrachtgever.

Bezorgtermijn

Als er een termijn is afgesproken staat dit vermeld op de offerte, bij de webshop staat bij de artikelen een indicatie van de levertijd. Aan de in onze offerte(`s), op onze webshop en/of op een andere manier vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.

Plaats van bezorging

Het is mogelijk uw bestelling op een vooraf afgesproken plaats te laten bezorgen. Het lossen geschied direct naast de vrachtwagen. Groter pakketten zijn ongelost deze dienen door u te worden gelost. U moet dus zelf zorgen voor verdere verplaatsing van de goederen.

Bedrijven die op rekening willen bestellen

Voor bouw gerelateerde bedrijven is het mogelijk om op rekening te kopen mits deze geaccepteerd worden door onze kredietmaatschappij en dat de eerste levering groter is als € 750,00 excl. btw, de betalingstermijn is dan netto binnen 14 dagen.  Aanmaken van een debiteur nummer duurt ca. 2 à 3 werkdagen. Als er geen limiet wordt af gegeven moet men bij het geven van de opdracht 25 à 50% (ligt aan de hoogte van de opdracht) aanbetalen. Het restant dient men voor levering per bank, pin of contant te voldoen. Opdrachten kleiner als € 750,00 excl.btw dienen bij het geven van de opdracht te worden voldaan.

Particulieren die maatwerk willen bestellen

Aan particulieren wordt een aanbetaling gevraagd van ca. 25 à 50% (ligt aan de hoogte van de opdracht), het restant dient men voor levering per bank, pin of contant te voldoen. Bedragen kleiner als € 500,00 excl.btw dienen bij het geven van de opdracht te worden voldaan.

Afhalen van producten

Mocht u zelf over geschikte transportmiddelen beschikken, kan een bestelling ook afgehaald worden. Ook dit kan enkel op afspraak en op bestelling.

Voorraad

De op de website genoemde artikelen zijn in de regel uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat bepaalde artikelen uitverkocht zijn. In deze gevallen wordt er gewacht op de aanvulling van de voorraad of een alternatief product aangeboden.

Handelslengte van producten

Doorgaans hebben alle handelslengte` s een afwijking in de lengte, dit kan ± 1% zijn – of +. Hier rekening mee met bestellen, ook rekening houden met evt zaagverlies (verstek en haaks zagen in het werk).

Eigenschappen en kwaliteit van het hout

Massief hout is door de eeuwen heen veelvuldig gebruikt om onder andere lijstwerk en gevelbekleding van te maken. Milieuvriendelijk en één van de oudste en natuurlijkste materialen ter wereld. Er is nagenoeg geen andere lijstwerk en/of gevelbekleding te bedenken met een dergelijke natuurlijke uitstraling.
Massief hout heeft een aantal specifieke “natuurlijke” kenmerken die het weten waard zijn. Lijstwerk, houten kolom, vensterbank, traptrede, brede één massieve plaat uit één stuk enz. zou krom kunnen zijn of trekken, daarom worden deze meestal opgebouwd uit diverse delen, deze worden dan verlijmd tot het één deel, zo blijft het uitzetten en krimpen tot een minimum beperkt. Dit noemen wij geoptimaliseerd hout, meestal wordt de afkorting “geop.” gebruikt in de offerte of op de factuur, het kan voorkomen dat het hout geoptimaliseerd is of wordt en dat dit niet vermeldt staat in de offerte of op de factuur. Wij kunnen en geven géén garantie op alle gelijmde en/of massieve houten producten, het blijft een natuurproduct.
Massief hout kan de grillige van de natuur laten zien, zoals noestjes, scheurtjes, donker gekleurde harsgangen en verschillende kleurpatronen in delen onderling. Massief hout ondergaat onder invloed van licht, ofwel UV-straling, een kleurverandering. Het kleurt als het ware door. Ook kunnen er kleurverschillen aanwezig zijn in de verschillende houten delen, langs en/of kopshout, ten opzichte van elkaar.
Kijk voor meer informatie over hout bij “Vraag en antwoord over hout” onder de knop “informatie” in onze webshop. Hier staan ook kwaliteitseisen van het hout vermeld die van toepassing zijn als wij één klasse van het hout in onze offerte(‘s) en/of opdracht(en) hebben vermeld. Dit staat dan bijvoorbeeld zo omschreven of vermeld: “Grenen (klasse B)” of “Vuren (klasse C) of “Vuren C” enz.

Invloeden op de maatvoering en vormen

Natuurlijke kenmerken die niet te voorkomen zijn, massief en samengesteld houtproducten is gevoelig voor vocht en temperatuurwisselingen en is daardoor altijd in beweging. Men spreekt dan van “het werken van het hout”. Plaats de houten producten binnen niet te dicht bij een verwarming en/of open haard, voorkom grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Ook binnen dient men te verkomen dat de houten producten in aanraking komt met doorslaand- en/of optrekken- en/of bouwvocht. Door deze vochtigheden in combinatie met schommelingen van de temperatuur kunnen er vervormingen en/of krimpen en/of uitzetten en/of aantastingen van het hout optreden. Buiten kunnen de houten producten door invloed van het weer, temperatuur en vochtigheid vervormen en/of krimpen en/of uitzetten en/of aantasten van het hout enz. De afmetingen kunnen hierdoor in zomer en winter verschillen. Ook kunnen we niet garanderen dat alle materialen volledig recht zijn en blijven. Fijn gezaagd hout is nooit maatvast. Ondanks alle zorg en aandacht voor het detail bij de selectie en verwerking is het niet mogelijk om alle genoemde kenmerken te voorkomen of onzichtbaar weg te werken. Bij samengestelde houten producten zoals: houten kolommen, houten liggers, houten vensterbanken, houten traptreden, voordeur ombouwen, houten boeidelen enz. kunnen lijmnaden en/of vingerlassen zicht aftekenen en/of open gaan staan. Buiten hebben extreem donkere kleuren ook een negatieve invloed op de vormstabiliteit en functionaliteit van de houten producten. Door de donkere kleuren absorberen de houtproducten meer zonlicht en zorgen voor grotere temperatuurstijging in de houten producten. Wij kunnen en geven géén garantie op alle massief en samengesteld houtproducten, het blijft een natuurproduct.
Iedere boom is uniek! Een massief stuk lijstwerk en/of gevelbekleding kan daarom altijd iets afwijken van het model wat U in de showroom heeft gezien!! Het is en blijft een natuurproduct met alle kenmerkende eigenschappen die behoren bij het karakter van massief hout en waaraan het zijn charme en warme uitstraling te danken heeft. De genoemde kenmerken kunnen dan ook geen reden zijn om dit als klacht te zien. Uiteraard blijven wij garant staan in geval van productiefouten of anders dan genoemd.

Vergrijzing van hout

Een kenmerkende eigenschap van onbehandeld hout is dat het onder invloed van weer en wind grijs zal verkleuren. Dit is het natuurlijke proces dat voor iedere onbehandeld houtsoort geldt (bv. bij Western Red Cedar zweedsrabat).

Aansprakelijkheid

Brouwers Hout is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van geleverde producten. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer de gebreken zijn ontstaan als gevolg van het niet uitvoeren en/of opvolgen van onze voorschriften en /of aanbeveling zoals in deze pagina en/of onze site is omschreven. Afwijkingen van de geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Behandeling van hout

Hout dat een verfbehandeling krijgt volgens offerte, wordt behandeld met een industriële grondcoating systeem van het type Optiprimer WA-G-plus (watergedragen). Deze grondcoating zijn geschikt voor buiten toepassing, er zijn op aanvraag KOMO-certificaten beschikbaar. Op betimmeringen voor binnen toepassingen wordt een watergedragen dekkende vullende en strak vloeiende industriële grondcoating toegepast. Schuren, tussen schuren, herstel behandeling, voorlak- en aflaag behoren tot de mogelijkheden, als dit mee is genomen in de prijs staat dit apart vermeld in de offerte.
Alle onze watergedragen lak en grondcoatings zijn met de meeste beitsen, alkydhars- en watergedragen verven overschilderbaar (bij twijfel altijd vooraf testen).
Na het behandelen door ons kunnen er altijd oneven heden ontstaan, zichtbaar worden en/of voorkomen. Ook kunnen er delen zijn die plaatselijk niet en/of niet goed zijn behandeld (bv. bij een deeltje in de groef en veer). Doorbloeden van het hout door de grondcoating kan voorkomen, meestal is dit na dat u het voor- en aflakt niet meer zichtbaar. Bovenvermelde kan echter nimmer een reden zijn tot afkeur van het product(en).

Kleur en/of structuur van blank hout

Als de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven dat de producten blank gelakt of blank onbehandeld verwerkt worden, kunnen wij hier rekening meehouden (anders gaat wij er van uit dat alles dekkend gelakt wordt). Wij proberen dan zoveel mogelijk structuur- en kleurverschillen te voorkomen, maar we kunnen er niet voorzorgen dat alles dezelfde structuur en kleur heeft, ook in één deel kunnen verschillen zitten. Iedere boom is uniek! Een product of deel kan daarom altijd iets afwijken van het andere! Het is en blijft een natuurproduct met alle kenmerkende eigenschappen die behoren bij het karakter van massief hout en waaraan het zijn charme en warme uitstraling te danken heeft. De genoemde kenmerken kunnen dan ook geen reden zijn om dit als klacht te zien. Hout wat dekkend behandeld wordt kan geoptimaliseerd zijn, complexe lijsten/producten kunnen samengesteld zijn.

Wijzigingen voorbehouden

Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.

 

Heeft u een vraag?
Bekijk dan onze meest gestelde vragen!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×